Palaeontology పురాజీవ శాస్త్రం

  భూమి ఏర్పడి సుమారు 4600 మిలియన్ సంవత్సరాలు అయినప్పటికి 1000 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రిందట మాత్రమే భూ మండలం మీద జీవరాశులు ఆవిర్భవించి ఉండవచ్చునని శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం ఈ మిలియన్ సంవత్సరాలలో అంటే ఆదిమ జీవుల ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కోట్లాది జంతువులు వృక్షాలు పుట్టి పెరిగి గిట్టినాయి ( చనిపోయినాయి ) ఈ భూత బౌమ కాలంలో వర్ధిల్లిన జీవరాశూలను శాస్త్రీయంగా చర్చించే విషమ భావాన్ని పురాజీవ శాస్త్రం అని అంటారు దీనిని ఆంగ్లంలో Paleontology అని అంటారు .
palaeo = పురాతన & ప్రాచీనం (ancint)
Onto = జీవి (life)
Logy = విజ్ణాన శాస్త్రము (SCINCE)
ఈ శాస్త్రము ప్రధానంగా శిలాస్తరములలో ( అవక్షేశీలలో ) ఉండే జీవ అవశేషాల పై ఆధారపడి ఉంటుంది . ఈ జీవ అవశేశాలే (శిలాజల ) ఈ శాస్త్ర ఆధ్యాయానికి ఆధారాలు .
పురాజీవ శాస్త్రాన్ని ప్రధానంగా పురా జంతు శాస్త్రము , పుర వృక్ష శాస్త్రముగా విభజించవచ్చు 

 జీవ అవశేషాల లేదా శిలాజాలు చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి వాటిని సూక్ష్మ శిలాజాలు అంటారు .

ఇవి సాధారణముగా ఒక మీల్లీ మిటర్లు కంటే తక్కువగా ఉంటాయి వీటి పరిశీలనను సూక్ష్మ పురజీవ శాస్త్రము ( Micro palaeontology ) అంటారు 

పూర జీవ అవశేషాలు లేదా శిలాజాలు శిలాజాలు శిలాస్తరాలలో లభించడం వల్ల పురజీవ శాస్త్రాని భూ విజ్ణన శాస్త్ర శాఖలో ఒకటిగా పేర్కొంటారు .

శిలాజాలు

భూ పటలములో లభ్యమయ్యే అవక్షేప శిలలో అనుకూలమైన సహజ పరిస్థిలలో భద్రపరచబడిన పుర జంతు వృక్ష అవశేషాలను శిలాజాలు అని అంటారు .

శిలాజికరణకు అవసరమైన పరిస్తితులు

భూత భౌమ కాలంలో నివసించిన అన్నీ జీవులు శిలాజలుగా భద్రపడలేదు . ఒక జీవి శిలాజంగా భద్రపడాలంటే ఈ క్రింది రెండు పరిస్థితులు అవసరం .

మొదటిది జీవి శరీరంలో ఏదో ఒక కటినమైన భాగం వుండాలి . జీవి చనిపోయిన వెంటనే మృదు భాగాలు త్వరితముగా క్రుళ్లి పోతాయి కనుక జీవి అనేది శిలాజంగా మారాలంటే దాని శరీరంలో ఏదో ఒక కటిన భాగం ఉండి తీరాలి

ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే జీవి మరణించిన వెంటనే ఏదో ఒక రకమైన పధార్థముతో కప్పబద్ఫి వుండాలి జలవరణంలో నిరంతర నిక్షేపణ జరుగుతుంది కనుక సముద్ర జీవులు చనిపోయిన వెంటనే అవక్షేపాలతో కప్పబడతాయి . కనుక ఇవి శిలాజంగా మారడానికి ఎక్కువ అవస్కారం వుంటుంది కానీ ఖండాంతర జీవులలో ఎక్కువ భాగం అవి చనిపోయిన వెంటనే అవక్షేపాల్తో కప్పబడవు కాబత్తో వాతావరణ ప్రభావాలకు గురై కుళ్ళి క్షితిళమై పోతాయి హిమముతో కప్పబడినప్పుడు ఖండాంతర జీవులు శిలాజాలుగా మారతాయి .

శిలాజాల భద్రత విధానాలు & లేదా శిలాజికరణ రీతులు

శిలాజాలు భద్రపడే విధానాలను బట్టి అనేల్క రకాలయిన శిలాజలను గుర్తించవచ్చు . కొన్ని శిలాజాలు మృదు భాగాలతో సహజీవి యధాత ధంగా భద్రమైతే కొన్ని శిలాజాలలో కేవలం జీవుల ఉనికిని సూచించే గుర్తులు మాత్రమే ఏర్పడతాయి .

సాద్గారణంగా జీవులు కటిన భాగాలే శిలాజాలుగా భద్రపడతాయి . శిలాజ భద్రత విధానాలు లేదా శిలాజికరణ పద్దతులు వుంటాయి .

1 . మార్పు చెందని అవశేషాలు

a జీవి యథాదంగా భద్రపడడం

b అస్థి పంజరము ఎటువంటి మార్పు చెందకుండా భద్రపడడం

2 మార్పు చెందిన అవశేషాలు

a పాషాణి భవనం

b కార్బనేటికరణం

1 . మార్పు చెందని అవశేషాలు

a . జీవి యధాతదంగా భద్రపడటం : – అతిశీతల ప్రాంతాలలో జీవ అవశేషాలు చాలా కాలం క్షితల కాకుండా ఉంటాయి .

జీవి మృధు భాగాలతో సహ భద్రపడడానికి వీలవుతుంది ఉధాహరణకి హిమ యుగం నాటి సైబెరియా మంచు భూములలో నివసించిన ఏనుగులు ఖడ్గ మృగాలు మేమేత్ లు హిమ సమాది వల్ల యధాతదంగా రక్త మాంసాలతో సహ భద్రపడ్డాయి .వాటి కళ్ళు చర్మము రక్తము చివరకు కడుపులోని పాక్షికంగా జీర్ణమైన శాత పదార్తాలు కూడా జంతువు చనిపోయిన ప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో అదే స్తితిలో భద్రమై ఉన్నాయి .

కొన్ని వృక్షాల నుండి కారుతున్న జిగురులో కీటకాలు చిక్కుపడి సమాధి అయి శిలాజాలుగా భద్రపడ్డాయి .

అస్థి పంజరము ఎటువంటి మార్పు చెందకుండా భద్రపడడం

జీవి చ్నిపోయిన తరువాత మృదు భాగాలు క్షితలమై పోగా వాటి కావాచాలు కార్పరాలు అస్తిపంజరాలు వాటి నిర్మితిలోను సంఘటనలోను ఎటువంటి మార్పు లేకుండా శిలాజాలుగా భద్రపడుతాయి . ఇటువంటి శిలాజాలు ఆధునిక జియమ్ మహా యుగంలోపు శిల స్తారాలలో మాత్రమే ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి .

2 మార్పు చెందిన అవశేశాలు

1 . పాషాణి భవనం

ఈ ప్రక్రియలో పురాతన జంతువుల లేదా వృక్షాల భాగాలలోని జీవ పదార్థము అణువు అణువుగా ద్రావణ రూపంలో తొలిగిపోయి దాని స్తానములో అదే పరిమాణంలో ఉన్న ఇన్ ఆర్గానిక్ పదార్థాలు అంటే సిలికా కాల్సియ కార్బొనేట్ ( caco3 ) వంటి ఖనిజాలు ప్రతిస్థాపన చెందుతాయి కానీ దాని బాహ్య రూపము యధాతధముగా భద్రపడి ఉంటుంది . ఈ ప్రక్రియ వల్ల మార్పు చెందిన శిలాజాలను పాషాణి భవనం అని అంటారు

2 . కార్బనేటికరణం

జంతువులు లేదా వృక్షాలు చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ కాలము నీటిలో మునిగి అవక్షేపాలతో కప్పబడినప్పుడు అక్కడ ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ జీవి నెమ్మదిగా శిథిలమై ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ లను కొలిపోయి క్రమేణా కార్బన్ శాతం పెరుగుతుంది దీనినే కార్బనేటికరణం అని అంటారు ఉదా :- నీటిలో మునిగిన ఆకు మట్టి పొరచే కప్పబడినప్పుడు అది నల్లటి కార్బన్ పొరగా మారి ఆకు ఆకారాన్ని తెలియజేస్తుంది .

-గోండు వానా యుగంలో ని వృక్షా సంపద కార్బనేటికరణం చెంది నేల బొగ్గుగా మారింది .

3 జీవి ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లు సూచించే వస్తువులు

జీవుల పరిణామ రీతులను తెలుసుకోవచ్చు

జంతువులలో క్రమబద్దమైన పరిణామం జరిగిందని శిలాజాల వల్ల తెలుస్తుంది ఇయోసిన్ కాలంలో పుట్టిన మొదటి గుర్రానికి ఒక్కొక్క కాళ్ళ కు 5 డెక్కలు ఉండేవి క్రమేపి ఈ డెక్కల సంఖ్య తగ్గుతూ నేడు ఒక్క డెక్క మాత్రమే మిగిలింది కనుక శిలాజాలు జీవులు పరిణామ రీతులను తెలుసుకోవడానికి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి .

తీన్మార్ మల్లన్న జీవిత విశేషాలు

teenmaar mallanna

సోషల్ మాధ్యమాల ద్వారా ఇంత పలుకుబడి అశేషమైనటువంటి అభిమానులను సంపాదించి పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి చింతపండు నవీన్ ఈయన అసలు పేరు కంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర ద్వారా ఆ పాత్రతోనే అభిమానుల అందరికి సుపరిచితము .

ఇతని అసలు పేరు చింత పండు నవీన్ ఈ పేరు చెపితే ఇతను ఎవరు మాకు తెల్వదు అంటారు జనాలు కానీ అదే వ్యక్తిని మరో పేరు తీన్మార్ మల్లన్న అంటే మాత్రం అందరికి తెలుసు సుమారు 9 లక్షలకు మంది సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రజా ఆదరణ పొందాడు .

ఇతను నల్గొండ జిల్లాలోని మాదాపూర్ అనే గ్రామంలో 1982 జనవరి 17 వ తేదిన ఒక నిరుపేద కుటుంబం లో చింతపండు బాగయ్య మరియు జానమ్మ దంపతులకి జన్మించాడు .

మల్లన్న తండ్రి పాల వ్యాపారం చేసేవాడు అతను మాదాపూర్ లోని zphs కి వెళ్లి తను చదువుకునేటువంటి సమయంలో ఉదయం పుటా ఆ ఏరియాలో పేపర్లు వేస్తూ పేపర్ బాయ్ గా పని చేసాడు అప్పుడు తాను అలా చేయడానికి కారణం తన కుటుంబ ఆర్దిక పరిస్తితులే కారణంగా చదువు మధ్యలో. ఆపేసి కొంత కాలం చదువుకు విరామం తీసుకున్నాడు ఆ సమయంలో ఖాళీగా ఉండకుండా ఎలాక్రిటిషన్ గా కూడా పని చేశాడు మల్లన్న .

తరువాత మల్లన్న ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం లో పొలిటికల్ సైన్స్ లో MA చేశాడు MBA కూడా పూర్తి చేశాడు .

మల్లన్న 2002 లో ఆంద్ర ప్రభతో తెలుగు భాషలో నడుస్తున్నఈ పేపర్ లో జర్నాలిస్తుగా పనిచేశాడు దాని తరువాత ఆంద్ర భూమి , మరియు ఐ న్యూస్ ఎన్టివి , జెమిని వంటి మొదలైన టివి చానళ్ళ లో పని చేశాడు దిని తరువాత ఇక పోతే తనకు ముద్ర పడ్డ టువంటి తీన్మార్ మల్లన్న పాత్రను 2012 సంవత్సరంలో ప్రజల యొక్క ఆదరణను పొందాడు దీనికి ప్రత్యకంగా ఆకట్టుకున్నటువంటి తను తెలంగాణా పల్లెటూరి యాసను మాట్లాడటం చేత ఒక్క పల్లెటూరి వాడిలాగా ఉండటం చేత మొదటగా పల్లె ప్రజలు అందరు ఆదరించటం మొదలు పెట్టారు ఇలా చాలా మంది అభిమానులను పెరగడం తో దిని కోసం ప్రత్యకమైన ప్రోగ్రాం ను ఏర్పాటు చేసారు అదే తీన్మార్ వార్తలు అని V6 లో తెలుగు న్యూస్ చానల్ లో ప్రారంభించారు .

ఆ తరువాత అతను వరంగల్ , ఖమ్మం , నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎన్నికలలో పోటి చేయడం కోసం V6 న్యూస్ చానల్ నుండి విధుల నుండి తప్పుకున్నాడు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా వరంగల్ , ఖమ్మం , నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎన్నికలలో పోటి చేయటం కోసం మొదట గా స్వతంత్ర అభ్యర్థి గా పోటి చేయాలి అనుకున్న మళ్ళి కాంగ్రస్ పార్టి టిక్కెట్ ఇవ్వడంతో పార్టి తరుపున పోటి చేసి ఆ ఎన్నికలలో పరాజయం పాలయ్యాడు .

పాదయాత్ర

నవంబర్ 03 2020 న జనగామ లోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పులా మాల వేసి పాదయాత్ర ను ప్రారంభించాడు

జయశంకర్ సార్ కాలోజి కళలు గన్న తెలంగాణా రాష్ట్ర నిర్మాణమే లక్ష్యం తో పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది తెలిపారు

యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది ఉద్యమ నేలన సిద్దం కమ్మన్నది మన తెలంగాణాలోన ” పాటతో తన ప్రచార హోరు సాగించారు

పాదయాత్రలో భాగంగా బచ్చన్న పేట ,రఘునాద్ పల్లి , మడికొండ ,కాజీపేట ,వరంగల్ ,చిలుకుర్ హుజూర్ నగర్ ,మిర్యాలగూడ ,, కోదాడ ,తుంగతుర్తి ,మోత్కూర్ , , చౌటుప్పల్ వంటి ప్రాంతాలలో తిరిగారు .

జనవరి 03న 2021 న భువనగిరిలో సావిత్రి భాయి పులే జయంతి రోజున పట్టభద్రుల గర్జన తో పాదయాత్ర కార్యక్రమానికి ముగింపు పలికారు .

ఈ పాదయాత్ర లో భాగంగా వివిధ మండల కేంద్రాలలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలలో తన దైన తెలంగాణా యాసలో ఒటర్లను ఆకట్టుకున్నారు . తన పోరాటం రాష్ట్ర వ్యతిరేక విధానాల పైన మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు

తన సామజిక మాధ్యమం అయిన Q న్యూస్
యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రాసారాలను ప్రసారం చేసి ఎక్కువ మంది ఒటర్లను చేరువయ్యారు

ఫిబ్రవరి 22,2021 న నల్గొండ లో భారీ ర్యాలితో నల్గొండ – వరంగల్ -ఖమ్మం MLC అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు .

గతం లో కంటే ఈ సారి ప్రజలు మల్లన్న ఎక్కువ ఆదరించారు అంతే కాక ప్రతి లెక్కింపులో ప్రభుత్వానికి గట్టి పోటి ని ఇచ్చారు అనే చెప్ప్పుకోవచ్చు . చివరికి ఈ ఓట్లలో కూడా పరాజయం పొందారు .