తమ్మడపల్లి (జి) గ్రామనికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఫోన్ నెంబర్లు

గ్రామ ప్రథమపౌరుడు మంచినీరు టి షర్ట్ ప్రింటింగ్ (లక్ష్మీప్రసన్నప్రింటర్స్) పెయింటింగ్ & డెకరేషన్ రేషన్ ప్రియాంక క్లినిక్ బుత్ లెవల్ అధికారి287 బుత్ లెవల్ అధికారి288 ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గ్రంధాలయం మీ సేవ పేపర్ పూజారి రవాణా (ఆటో) రవాణా (ఆటో) బ్యాండ్ టెంట్ హౌస్ కిరాణం కటింగ్ షాప్ టైలరింగ్ పాలు కూరగాయలు టీవీ మెకానిక్ కార్పెంటర్ చికెన్ సెంటర్ ప్యాన్సి సెంటర్ క్లాత్ స్టోర్ Read More …