18 ఏళ్లు పైబడినవారికి 28 నుంచి కోవిడ్ టికా రిజిస్ట్రేషన్‌

18 ఏళ్లు పైబడినవారికి 28 నుంచి కోవిడ్ టికా రిజిస్ట్రేషన్‌ post thumbnail image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

కులాంతర వివాహాలు చేసుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా.

కులాంతర వివాహాలు చేసుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా.కులాంతర వివాహాలు చేసుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా.

. ప్రేమ అనేది ఓ మధురానుభూతి. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు సర్వసాధారణం. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ.. కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలామంది యువత కులాంతర వివాహాలే చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఇలా కులాంతర వివాహాలు చేసుకుంటున్న వారికి ప్రభుత్వం అండగా